Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (12 loten halfopen bebouwing en 4 loten open bebouwing) - Weertersteenweg z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021009730

BEN GOYENS BVBA heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van een grond in 12 kavels voor halfopen bebouwing en 4 kavels voor open bebouwing aan Weertersteenweg z.n., kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 1243E, 1243H, 1243F, 1243G en 1244G.

Het openbaar onderzoek loopt van 08-04-2021 tot en met 07-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).