Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (1 lot open bebouwing) - Venlosesteenweg 104/Putstraatje

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2024032396

Publicatiedatum: 11-06-2024