Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (1 lot open bebouwing) - Lange Hoevenweg/Schoolstraat 54

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022172378

Johan Telen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van een grond in 1 lot voor open bebouwing aan Lange Hoevenweg/Schoolstraat 54, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie C, nr. 217L.

Het openbaar onderzoek loopt van 26-01-2023 tot en met 24-02-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).