Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (1 lot open bebouwing) - Kampstraat 33

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020108357

Mevrouw M. Van Esser heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van gronden in 1 lot voor halfopen bebouwing aan Kampstraat 33-35 en Hoogstraat 24, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, perceel 281C2, 281D2 en 281F2.

Het openbaar onderzoek loopt van 15-10-2020 tot en met 13-11-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).