Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (1 lot open bebouwing) - Heyerstraat 14

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021095274

Marielle Brankaert heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van een grond in 1 lot voor open bebouwing aan Heyerstraat 14, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Mol), sectie D, nrs. 1267C en 1268A. 

Het openbaar onderzoek loopt van 01-07-2021 tot en met 30-07-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).