Gemeente Gemeente Kinrooi

Verhuur voertuig met bestuurder

Maak een afspraak
VVB staat voor het Verhuren van Voertuigen met Bestuurder. Het gaat om bezoldigd vervoer van personen:
- met voertuigen met bestuurder;
- in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen (bestuurder inbegrepen);
- waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst.

Bij die laatste voorwaarde geldt ook nog:
- het verhuurde voertuig mag alleen beschikbaar gesteld worden als er een schriftelijke overeenkomst gesloten is tussen de verhuurder en de klant;
- het voertuig moet voor minstens drie uur verhuurd worden, al dan niet opgesplitst in een of meerdere ritten;
- elke verhuring wordt ingeschreven in een register op de zetel van de verhurende onderneming dat datum en uur van verhuring, voorwerp van het huurcontract en prijs vermeldt;
- het voertuig mag zich alleen op de openbare weg begeven of erop stilstaan als het vooraf verhuurd is;
- het huurcontract slaat op het voertuig en niet op zijn afzonderlijke zitplaatsen;
- in of op het verhuurde voertuig mogen geen kentekens aangebracht zijn die kenmerkend zijn voor taxi's of daaraan herinneren, met uitzondering van de taximeter.

Hoe aanvragen

Hieronder kan u het aanvraagformulier VVB downloaden. Dit dient u samen met alle bijlagen te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Indien u nog vragen heeft, kan u een afspraak maken bij de dienst ruimte.