Gemeente Gemeente Kinrooi

Verbouwen van langgevelhoeve en herbouwen van paardenstal - Teunestraat 34

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021132685

Wout Schelfhout en Kim Ooms hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verbouwen van een langgevelhoeve en een stal, daarbij het herbouwen van een paardenstal aan Teunestraat 34, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie A, nr. 247G.

Het openbaar onderzoek loopt van 04-11-2021 tot en met 03-12-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).