Gemeente Gemeente Kinrooi

Verbouwen van eengezinswoning - Leustraat 63

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022081921

Peter Telen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verbouwen van een eengezinswoning met terreinaanlegwerken aan Leustraat 63, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, nr. 866F.

Het openbaar onderzoek loopt van 14-07-2022 tot en met 12-08-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).