Gemeente Gemeente Kinrooi

Verbod wateronttrekking uit de beken

Gepubliceerd op  do 23 dec 2021
Door een besluit van de provinciegouverneur zal er vanaf 1 januari 2022 een permanent verbod zijn om water te onttrekken uit de Abeek, Witbeek en Itterbeek. De maatregel is van toepassing op verschillende onbevaarbare waterlopen in Limburg.
Vanaf 1 januari 2022 is het permanent verboden om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in (delen van) het Demerbekken, het Netebekken en ook het Maasbekken met onder andere de Abeek, de Witbeek, de Itterbeek en de Bosbeek (gedeeltelijk).
 
Het besluit bevat ook enkele uitzonderingen op dit verbod, met name (samengevat):
- als het een onttrekking met weidepompen betreft voor drenking van vee in weides
- als het een onttrekking door de hulpdiensten is  
- als het een door de waterbeheerder gemachtigde onttrekking is.
 
Het volledig besluit met de kaarten waarop deze gebieden staan aangeduid en de volledige omschrijving van de uitzonderingen, vindt u als download bij dit bericht. Deze maatregel kadert binnen een ruimere Vlaamse aanpak om schade door droogte te voorkomen. Meer informatie daarover leest u hier