Gemeente Gemeente Kinrooi

Veiligheidsdraaiboek (grote evenementen)

Bij de organisatie van grote evenementen - al dan niet in tenten of openlucht - dient men een veiligheidsdraaiboek op te stellen. Dat is een bundel gegevens die ervoor zorgt dat bij een incident tijdens het betreffende evenement op de best mogelijk manier kan worden ingegrepen door de interne en/of externe hulpdiensten. 

Het veiligheidsdraaiboek bevat onder andere alle nuttige telefoonnummers van de hulpdiensten, de namen en bereikbaarheidsgegevens van alle verantwoordelijken tijdens het evenement, een duidelijk grondplan met vermelding van de getroffen veiligheidsvoorzieningen (brandblussers, EHBO-post, noodverlichting, verzamelplaats, …), een plan met vermelding van het PEB (punt eerste bestemming voor hulpdiensten), een lijst met de namen van alle medewerkers, …

De ambtenaar noodplanning kan u op weg helpen met het veiligheidsdraaiboek. Ter info vindt u hieronder als download een blanco exemplaar om van te beginnen.

Het uitgeschreven draaiboek bezorgt u per e-mail minstens 6 weken voor het evenement aan onze betrokken diensten.