Gemeente Gemeente Kinrooi

Vast bureau

Het vast bureau staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Vanaf 2019 vormen de leden van het college van burgemeester en schepenen ook het vast bureau. De vergaderingen zijn net zoals bij het schepencollege in geheime zitting.

Samenstelling