Gemeente Gemeente Kinrooi

Vacature technisch assistent infrastructuur

Het gemeentebestuur zoekt vier personeelsleden (m/v/x) voor de afdeling infrastructuur. Zij staan in voor het leveren van feestmaterialen, het leveren en/of plaatsen van signalisaties, het onderhoud van de wegen en het patrimonium van onze gemeente. Het betreft voltijdse functies (niveau D) in contractueel dienstverband.

Zelfstandig en in team kunnen werken, is een must. Je dient in alle omstandigheden bereid te zijn om in open lucht te werken, ook buiten de gewone diensturen. Het bieden van ondersteuning bij festiviteiten of noodsituaties (bijvoorbeeld plaatsen van signalisaties en dergelijke) behoort tot het takenpakket.

Kan je met een vrachtwagen en/of borstelwagen rijden en ben je bereid om te klussen ? Ben je praktisch aangelegd? Kan je je mondeling duidelijk uitdrukken? Dan is er misschien werk voor jou bij de technische dienst.

Voorwaarden

Je moet in het bezit te zijn van een rijbewijs C. In het bezit zijn van vakbekwaamheid is een pluspunt. Daarnaast moet je slagen voor het aanwervingsexamen. Er zijn geen diplomavoorwaarden maar je dient wel een uittreksel uit het strafregister (model 1) (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden genaamd) voor te kunnen leggen.

Wij bieden:
- 1.891,81 geïndexeerd bruto maandsalaris
- maaltijdcheques
- hospitalisatieverzekering
- fietsvergoeding

Meer info

Uitgebreide info over deze job kan je opvragen via 089 70 03 00 toestel 347. Je brief met uitgebreid cv en een kopie van het rijbewijs moet vòòr woensdag 11 september 2019 (poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi. Afgeven tegen ontvangstbewijs kan bij de personeelsdienst tot 11 september 2019 voor 11u00.