Gemeente Gemeente Kinrooi

Vacature leerkracht(en) zomerschool

Het gemeentebestuur van Kinrooi is voor de organisatie van de zomerschool van Kinrooi van 16 tot en met 29 augustus 2023 op zoek naar enthousiaste, flexibele leerkrachten lager onderwijs.

Je profiel: 

 • je bent leerkracht lager onderwijs en wil je schouders steken onder de realisatie van een kwaliteitsvolle zomerschool in Kinrooi.
 • Je bent een teamspeler
 • Je beschikt over een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2)

Wat verwachten we van je:

 • Voor aanvang van de zomerschool pleeg je grondig overleg met je klascollega(‘s) en stelt op basis van de adviezen van de klassenraden de inhoud van de leerstof , de leerdoelen en de weekplanning voor de jou toevertrouwde leerlingen op.
 • Tijdens de zomerschool geef je in de voormiddag 4 uur les (wiskunde en taal)
 • Tijdens de zomerschool pleeg je in de namiddag overleg met je klascollega’s om de vorderingen van de dag en de ondervonden hinderpalen te bespreken. Op basis van deze bespreking bepaal je de lesinhoud en de aanpak van de volgende dag.
 • Je gebruikt diverse pedagogische methodieken om efficiënt de gestelde leerdoelen te bereiken.
 • Je werkt steeds in team, hetzij klassikaal, hetzij in gedifferentieerde groepen, hetzij per individuele leerling en dit afhankelijk van de klasdynamiek en de individuele noden van de leerlingen. Je bespreekt in team steeds welke aanpak er zal gekozen worden.
 • Je rapporteert iedere week de leerwinst van iedere leerling. Je rapporteert dit in een bondig verslag en bezorgt dit verslag aan de coördinator van de zomerschool.
 • Op het einde van de zomerschool maak je per leerling een bondig rapport met de behaalde leerwinst en bespreek je dit rapport kort met de ouders van de leerling.

Wat bieden wij je:

 • Een aangenaam, uitgerust klaslokaal, voorzien van een smartbord.
 • Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met name van 16 augustus 2023 tot en met 29 augustus 2023.
 • Een verloning als leerkracht lager onderwijs.

Hoe kandidaat stellen:

 • Je stuurt je gemotiveerde kandidaatstelling voor vrijdag 14 juli 2023 naar zomerschool@kinrooi.be.
 • Je voegt een bewijs van goed zedelijk gedrag bij of je verklaart dat Jos Teuwen dit bewijs bij de gemeentelijke diensten mag opvragen.