Gemeente Gemeente Kinrooi

Vacature kinderbegeleiders BKO

Het gemeentebestuur van Kinrooi is op zoek naar vier kinderbegeleiders voor buitenschoolse kinderopvang 't Speel-nestje (m/v/x). Het gaat om vier deeltijdse functies (19u) in contractueel dienstverband. Er zal eveneens een werfreserve voor de periode van twee jaar aangelegd worden.

taakomschrijving
De kinderbegeleider houdt, in groepsverband, actief toezicht op kinderen van de basisschool (2,5 tot 12 jaar). Dit zowel voor als na de schooluren, op woensdagnamiddag, facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen.

De kinderbegeleider zorgt voor een pedagogische begeleiding en ondersteuning en houdt hierbij rekening met de leeftijd, belangstelling en noden van elk kind. Hij of zij neemt verantwoordelijkheid op voor het welzijn van elk van hen, ook voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Voorwaarden

Op het moment van indiensttreding ben je minstens 18 jaar oud en beschik je over volgende documenten :

- een diploma of attest van een door Kind en Gezin erkende opleiding (bijvoorbeeld BSO 7de jaar kinderzorg, TSO 6de jaar Sociaal Technische Wetenschappen, …) of een ervaringsbewijs.
- een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen eventueel te behalen binnen de 12 maanden na aanvang tewerkstelling. Laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten tot de selectieprocedure.
- een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering

wij bieden
Een boeiende job met een bruto jaarsalaris van 13.300 euro (945,90 euro geïndexeerd bruto per maand voor 19 uren), maaltijdcheques, fietsvergoeding en hospitalisatieverzekering. 

Hoe aanvragen

Je brief met uitgebreid cv, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering kan tot en met 24 mei 2019 (poststempel geldt als bewijs) aangetekend verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi. Je sollicitatie afgeven tegen ontvangstbewijs kan ook tot en met 24 mei 2019 tot 11u30. Sollicitaties per e-mail worden niet aanvaard.

Meer info

Info over deze job kan je opvragen bij de buitenschoolse kinderopvang (Heidi Neijens) via 089 56 56 91. Uitleg over de sollicitatieprocedure kan je opvragen op de personeelsdienst via 089 70 03 00 toestel 347.