Gemeente Gemeente Kinrooi

Vacature jobstudenten groendienst

De technische dienst zoekt zes voltijdse jobstudenten: drie in juli en drie in augustus. Zij dienen mee te draaien in het team van de groendienst voor de dorpskernen. Kandidaten moeten minstens 16 jaar zijn en een uittreksel uit het strafregister (model 1) kunnen voorleggen.

Meer info

Stuur je sollicitatiebrief met cv, model 1 van uittreksel strafregister én de antwoordstrook (zie download hieronder) vòòr woensdag 20 maart 2019  (poststempel geldt als bewijs) naar het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi. Kandidaturen kunnen ook tegen ontvangstbewijs tot en met woensdag 20 maart 2019  (uiterlijk 11u30) binnengebracht worden bij de personeelsdienst.

Wie solliciteert, houdt best dinsdag 9 en dinsdag16 april in de paasvakantie vrij voor een mondelinge en praktische proef. Daarna krijg je bericht of je de vakantiejob hebt of niet.