Gemeente Gemeente Kinrooi

Vacature deskundige personeel - gemeente Kinrooi

De uitdaging

De deskundige personeel staat in voor het ondersteunen van medewerkers en het managementteam door een vlekkeloos beheer van de volledige personeels- & loonadministratie. Daarnaast informeert deze deskundige de personeelsleden over loon- en arbeidsvoorwaarden, detecteert proactief problemen of noden en voorziet oplossingen (operationeel en tactisch).

De perfecte match

 • Je behaalde een functiegericht bachelordiploma of een algemeen bachelordiploma met ten minste 5 jaar relevante ervaring. Afwijken van deze diplomavoorwaarden is mogelijk als je slaagt voor een capaciteitstest;
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in HR-administratie en in payroll
  van A tot Z;
 • Je hebt inzicht in de RSZ-materie;
 • Je herkent problemen en formuleert oplossingsgerichte adviezen;
 • Je hebt een goede kennis van sociale wetgeving;
 • Kennis van de rechtspositieregeling strekt tot aanbeveling;
 • Je bent punctueel met oog voor detail;
 • Je werkt gestructureerd;
 • Je hebt een goede kennis van Word en Excel;
 • Je bent discreet en betrouwbaar.

Ons aanbod

 • Een bruto maandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) tussen 2.771,17 en 4.669.34 euro aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding, interessante vakantieregeling en flexibele arbeidstijden.
 • Een contract van onbepaalde duur;
 • Een voltijdse job (38u per week);
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 10 jaar.

Nog vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Wendy Van der Kerken, directeur interne organisatie gemeentebestuur Kinrooi op 089 70 03 00 of rechtstreeks 089 70 03 38 of via mail naar wendy.vanderkerken@kinrooi.be. De volledige functiebeschrijving vind je hieronder als download.

Interesse?

 • Geldig solliciteren kan door een motivatiebrief met cv en kopie van het gevraagde diploma te sturen naar gemeente Kinrooi, Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi. Je kan de gevraagde documenten ook per mail bezorgen aan personeel@kinrooi.be. Je kandidaatstelling is welkom tot ten laatste zondag 16 oktober 2022.
 • Selectieprocedure:
  1) verkennende gesprekken
  2) een mondelinge proef met schriftelijke voorbereiding op dinsdag 8 november 2022.
 • Vanaf 15 kandidaturen is er ook een preselectie op basis van cv en motivatiebrief.