Gemeente Gemeente Kinrooi

Vacature deskundige jeugd

Kinrooi zoekt een deskundige jeugd voor de dienst vrije tijd (m/v/x -niveau B1-B3 – contractueel onbepaalde duur – 38u). Als deskundige jeugd maak je deel uit van de dienst vrije tijd waar jeugd, sport, cultuur en welzijn onder vallen.

Je functie omvat onder andere:
- het ondersteunen van de verenigingen,
- medeverantwoordelijk voor het vormgeven van het plaatselijk jeugdbeleid,
- het organiseren en begeleiden van jeugdactiviteiten en speelpleinwerking,
- de communicatie en PR van en naar je doelgroepen,
- overleg en samenwerking met andere diensten en organisatie zowel intern als extern,
- het ondersteunen van projecten en evenementen (van derden) naar je doelgroep toe.

Voor wie

Op het moment van indiensttreding dien je in het bezit te zijn van een diploma:
- Professionele bachelor studiegebied sociaal werk optie maatschappelijk werk of socio-cultureel werk;
- Professionele bachelor studiegebied onderwijs,
- Professionele bachelor studiegebied orthopedagogie.

Voorwaarden

Kinrooi biedt je een boeiende job in contractueel dienstverband voor onbepaalde duur, interessant salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering. Het voltijds bruto jaarsalaris 17.300 euro (2.460,78 euro bruto geïndexeerd per maand). Voor deze vacature wordt tevens een werfreserve aangelegd.

Hoe aanvragen

Solliciteren kan tot 2 maart 2020 uiterlijk 11u30 met een motivatiebrief, je curriculum vitae, een kopie van je diploma of getuigschrift en een uittreksel uit het strafregister (model 596-2) welke specifiek nodig is voor activiteiten met minderjarigen.

Je stuurt je sollicitatie aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi of je geeft het af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst uiterlijk 2 maart 2020 om 11u30 

Meer info

Voor meer info kan je de personeelsdienst contacteren via 089 700 300 toestel 347 of 333
of mailen naar personeel@kinrooi.be.