Gemeente Gemeente Kinrooi

Upgraden van hoogspanningsstation Van Eyck - Molshofstraat

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020076864

De heer R. Vandenboer (Elia Asset NV) heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het upgraden van het hoogspanningsstation Van Eyck aan Molshofstraat, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, perceel 1288E.

De werken omvatten:

  • Constructie van één nieuw aansluitingsveld 380kV en upgrade van het bestaande veld voor het verhoogde vermogen.
  • Toevoegen van een noodgenerator 315kVA.
  • Toevoegen van een batterij-gelijkrichter 48Vdc.

Het openbaar onderzoek loopt van 12-11-2020 tot en met 11-12-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).