Gemeente Gemeente Kinrooi

Uitbreiden van woning en bouwen van garage - Donkstraat 47

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021034336

Kristof Simons heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het uitbreiden van een woning en het bouwen van een garage aan Donkstraat 47, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, perceel 746E, 746E en 746A2.

Het openbaar onderzoek loopt van 08-04-2021 tot en met 07-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).