Gemeente Gemeente Kinrooi

Uitbreiden van industriehal en bouwen van 3 gekoppelde industriehallen - Leuerbroek 2036

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021058808

BP Group BVBA heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het uitbreiden van een industriehal en het bouwen van drie gekoppelde industriehallen aan Leuerbroek 2036, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie C, nrs. 576C2 en 576D2.

Het openbaar onderzoek loopt van 27-05-2021 tot en met 25-06-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).