Gemeente Gemeente Kinrooi

Uitbreiden van eengezinswoning - Breeërsteenweg 396

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021045716

Gregory Conen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het uitbreiden van een eengezinswoning met een leeshoek en overdekt terras aan Breeërsteenweg 396, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, perceel 244G.

Het openbaar onderzoek loopt van 15-04-2021 tot en met 14-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).