Gemeente Gemeente Kinrooi

Uitbreiden van bestaand woonhuis - Daalstraat 5

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021121351

Elisabeth van den Berken heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het uitbreiden van een bestaand woonhuis aan Daalstraat 5, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie A, nr. 1161W.

Het openbaar onderzoek loopt van 30-09-2021 tot en met 29-10-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).