Gemeente Gemeente Kinrooi

Uitbater pop-up horeca Bastion gezocht

Gepubliceerd op  di 09 nov 2021
Na een succesvolle invulling in 2019, 2020 en 2021 heeft het gemeentebestuur opnieuw de ambitie om een perceel grond op het Bastion in Kessenich open te stellen voor een concessie, met name een pop-up horeca concept.

Het gemeentebestuur is op zoek naar een uitbater die een aantrekkelijk pop-up horecaconcept kan voorleggen voor deze unieke locatie met veel potentieel. De uitbating zal gedurende 4 maanden per jaar kunnen plaatsvinden.

De biedingen voor de concessie “uitbating van een pop-up horeca gelegenheid op het evenemententerrein Bastion” worden geopend op woensdag 5 januari 2022 om 11u00, te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 146. De kandidaatstelling dient het gemeentebestuur te bereiken vóór 5 januari 2022 om 11u00, hetzij bij aangetekende zending, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs. De biedingen worden steeds ingediend onder dubbele omslag, waarbij op de binnenste omslag duidelijk vermeld staat dat het om een bieding op de concessie van het Bastion gaat.

Interesse? Check dan zeker het gemeenteraadsbesluit en de concessievoorwaarden bij de downloads hieronder. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij Daniëlle Rutten via 089 70 03 00 of per mail naar danielle.rutten@kinrooi.be.