Gemeente Gemeente Kinrooi

Trajectcontrole verwacht op Breeërsteenweg

Gepubliceerd op  ma 13 feb 2023
Veilig op straat kunnen bewegen, veilig kunnen oversteken en met de fiets naar het centrum kunnen rijden, … Een beter Kinrooi betekent voor veel inwoners een gemeente met veilige(re) straten. Snelheidscontroles in zone 30 en 50 dragen daartoe bij.

Om snelheidscontroles te kunnen doen in zones 30 en 50, keurde Kinrooi in 2022 al de invoering van GAS 5-boetes goed. Die snelheidscontroles kunnen op twee manieren uitgevoerd worden: via de klassieke snelheidscontroles en binnenkort ook via trajectcontroles. Het gaat dan over lichte snelheidsovertredingen van maximum 20 km/u te snel in zones van 30 of 50 km/u. Hierdoor vallen deze overtredingen niet langer onder het strafrecht en de bevoegdheid van de federale politie. Alle lokale besturen in de politiezone gingen een samenwerking aan met CARMA en de lokale verwerkingscel stad Genk.
 
De trajectcontrole op de Breeërsteenweg komt tussen het verkeersplateau ter hoogte van Kinsport / Goortweg tot - in eerste instantie - het kruispunt met de Hoogstraat / Hilvenstraat. Na de herinrichting van de Breeërsteenweg wordt de trajectcontrole verlengd tot het nieuwe einde van de bebouwde kom. Wanneer de trajectcontrole er precies zal komen, is nog niet exact geweten. Wellicht is het nog voor de zomer.

Met GAS-5 – de klassieke snelheidscontroles en binnenkort dan ook de trajectcontrole in een zone 50 – geeft Kinrooi gevolg aan een topic wat zeer veel naar voor kwam toen via kinrooimeemaken.be op zoek gegaan werd naar ideeën en suggesties voor het meerjarenplan. Veilig(er) verkeer, snelheidsremmers, fietsveiligheid, te hard rijden in de bebouwde kom, leefbaar Kinrooi kwamen daar allemaal ter sprake en de snelheidscontroles zullen hier zeker toe bijdragen. Qua fietsveiligheid deed de gemeente ook al veel inspanningen in diverse schoolomgevingen. Daarnaast zijn er bij Agentschap Wegen & Verkeer plannen om de Neeroetersesteenweg te voorzien van een vrijliggend fietspad in 2024.