Gemeente Gemeente Kinrooi

Eigen gemeentebelastingen

De eigen gemeentebelastingen zijn belastingen die een gemeente, binnen haar wettelijke bevoegdheid, vrij kan vestigen op specifieke activiteiten, situaties of toestanden. De gemeenteraad moet hier zelf de belastbare grondslag bepalen, de belastingplichtige aanduiden, het tarief vaststellen en in eventuele vrijstellingen voorzien.