Gemeente Gemeente Kinrooi

Tevredenheidsonderzoek bezoekers gemeentehuis

Gepubliceerd op  di 09 jul 2019
Sinds het begin van 2019 werken de meeste diensten in het gemeentehuis op afspraak. Na een half jaar nieuwe dienstverlening worden sinds maandag 8 juli alle klanten gevraagd om een kort tevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit kadert in de evaluatie van het werken op afspraak.

Wie tijdens de zomermaanden een afspraak bij de diensten in het gemeentehuis heeft, wordt verzocht om even deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Bezoekers zullen aan het onthaal of de snelbalie gevraagd worden om enkele vragen in te vullen op een tablet voor ze het gemeentehuis verlaten. Dat gaat zeer gemakkelijk en duurt maar enkele minuten. We vragen hoe de afspraak gemaakt werd, in welke mate men tevreden is van de bezochte dienst(en) en of er nog suggesties voor verbetering zijn. Burgers die een e-mailadres achterlaten in de enquête maken kans op een leuke beloning. Wie dat liever wil, kan de bevraging ook anoniem invullen.

2.222 afspraken op zes maanden
In het eerste half jaar werden 2.222 afspraken gemaakt. 52,52% daarvan werd online gemaakt door de burger zelf. Andere afspraken werden telefonisch of aan de onthaalbalie gemaakt. In totaal werden 1.990 afspraken behandeld. 170 afspraken werden geannuleerd en 62 keer hadden we te maken met klanten die niet opdaagden, de zogenaamde no shows. Het overgrote deel van de afspraken (1.932) is voor de dienst burgerzaken. De dienst ruimte telde 290 afspraken in het eerste half jaar. 86% van de afspraken werd geholpen op geplande afspraaktijd. Voor 14% was er een wachttijd maar die was zelden meer dan 6 minuten.

Donderdag 11 juli & woensdagnamiddagen gesloten
Wie de gemeentelijke diensten nodig heeft, doet er best aan om vooraf een afspraak te maken. Dat kan online via https://www.kinrooi.be/afspraak-maken.
Voor sommige zaken (die minder dan 5 minuten duren) kan men tijdens de vroegere openingsuren van het gemeentehuis terecht aan de snelbalie.

Hou er wel rekening mee dat het onthaal en de snelbalie in de maanden juli en augustus ook gesloten zijn op woensdagnamiddag. Tot slot vermelden we nog even dat op donderdag 11 juli alle gemeentelijke diensten gesloten zijn wegens de Vlaamse feestdag. Het recyclagepark is die dag wel gewoon geopend.