Gemeente Gemeente Kinrooi

technisch assistent infrastructuur - gemeente Kinrooi

De gemeente Kinrooi zoekt een voltijds technisch assistent infrastructuur (technische dienst) in contractueel dienstverband (niveau D) (m/v/x) voor onmiddellijke indiensttreding. Het betreft een contract van bepaalde duur met optie op een vast contract.

taakomschrijving
De TA infrastructuur staat in voor het aanleveren van feestmaterialen, het aanleveren en/of plaatsen van signalisaties, het onderhoud van de wegen en het patrimonium van onze gemeente. Zelfstandig en in team kunnen werken is een must. Je dient in alle omstandigheden bereid te zijn om in open lucht te werken, ook buiten de gewone diensturen, het bieden van ondersteuning bij  festiviteiten of noodsituaties (bv. Plaatsen van signalisaties, e.d. ). Kan je met een vrachtwagen en / of borstelwagen rijden en ben je bereid om te klussen ? Ben je praktisch aangelegd? Kan je je mondeling duidelijk uitdrukken? Dan is er misschien werk voor jou bij de technische dienst.

vereisten
Je dient in het bezit te zijn van een rijbewijs C en te slagen voor aanwervingsexamen. Er zijn geen diplomavoorwaarden maar u dient wel een uittreksel uit het strafregister (model 1) (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden genaamd) voor te leggen. In het bezit zijn van vakbekwaamheid is een pluspunt.

wij bieden
Een boeiende job met een interessant salaris, maaltijdcheques ter waarde van 5,5 euro, fietsvergoeding, 35 dagen betaalde vakantie, 14 feestdagen, 2de pensioenpijler en voordelen via de gemeenschappelijke Sociale Dienst GSD-v. Het bruto geïndexeerde maandloon bedraagt tussen minimum 2.173,11 euro en maximum 3.3822,08 euro. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt tot een maximum van 10 jaar in rekening gebracht.

info & sollicitaties
Mail (bij voorkeur) je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van het rijbewijs naar personeel@kinrooi.be .Per brief kan je je kandidatuur sturen naar het Gemeentebestuur Kinrooi, Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi. Afgeven tegen ontvangstbewijs kan bij de personeelsdienst. Uiterlijke datum van indienen is 10 februari 2023 om 11u00. Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Meer info

Wens je nog meer informatie? Dan kan je je wenden tot Roel Van Vlierden (diensthoofd van de technische dienst) via het nummer 089 700 371.