Gemeente Gemeente Kinrooi

Suggesties voor het volgende Roamke ?

Gepubliceerd op  do 06 feb 2020
Het Roamke is een prijs die ontstaan is als uitloper van het OLS in 2018. Met dit initiatief wil schutterij Sint-Servatius Raam ieder jaar een mooie geldprijs schenken aan één of meer initiatieven die de eigenheid van de kerkdorpen bevorderen of versterken. Aan wie? Uw suggesties zijn welkom!

Na de eindafrekening van het OLS in Ophoven besliste de vzw OLS 2018 dat er met een deel van de opbrengst van het feest een fonds zou worden opgericht. Het fonds, dat bestaat uit 10.000 euro, kent iedere jaar een prijs van 1.000 euro (of enkele prijzen met een totale waarde van 1.000 euro) toe aan de activiteit(en) van particulieren en/of vereniging(en) die het meeste hebben bijgedragen tot de versterking van de dorpskernen. De genomineerde activiteiten dienen een bevorderende of positieve invloed te hebben op de ontwikkeling en/of verbetering van de omgeving, verbondenheid tussen de mensen in de dorpskernen en/of de sociale contacten binnen het eigen dorp.

Het eerste Roamke ging naar de VZW Molenzorg en Molenmuseum voor de jarenlange organisatie van de Molenfeesten en hun zorg voor de Keyersmolen en de Zorgvlietmolen. Ieder jaar kunnen inwoners en verenigingen van Kinrooi hun voorstellen voor kandidaat-winnaars van het Roamke indienen. 

Deze suggesties zijn tot 1 april welkom bij de dienst cultuur en vrije tijd (GC De Stegel, Weertersteenweg 363/1). Daarnaast kan een jury, samengesteld door afgevaardigden uit de gemeente en schutterij Sint-Servatius Raam, jaarlijks zelf ook een aantal kandidaten voorstellen.

De jury, onder gezamenlijk voorzitterschap van de burgemeester en de voorzitter van schutterij Sint-Servatius Raam, zal een keuze maken uit de ingediende voorstellen. Heeft u een suggestie voor wie het Roamke verdient? Laat dat dan weten via cultuur@kinrooi.be.