Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidies voor jeugd

In 2020 besloot de jeugdraad de verschillende aparte reglementen voor subsidie voor jeugd te bundelen onder een allesomvattend reglement. De gemeenteraad en het college keurden dit reglement goed op 6 juli 2020. Het volledige reglement vind je hieronder.

Er wordt een onderverdeling gemaakt in 3 grote thema's:
- Jeugdwerk
- Jongerencultuur (waaronder jongeren events) en jeugdhuis
- Toelage voor het volgen van vorming

Ik wil een aanvraag indienen voor...