Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidies voor (grote) kampioenschappen

Indien een Kinrooise vereniging of vzw een provinciaal, Belgisch, Europees of wereldkampioenschap wil organiseren op het grondgebied van de gemeente Kinrooi dan is het mogelijk om een tussenkomst te bekomen van de gemeente Kinrooi. Daarmee kan de vereniging dan de federatiekosten (gedeeltelijk) recupereren. Deze subsidie bedraagt maximum 2.500 euro.

Indien een kampioenschap in aanmerking komt voor dit subsidiereglement, kan de vereniging een aanvraag indienen bij de dienst vrije tijd. Dit kan via e-mail naar cultuur@kinrooi.be