Gemeente Gemeente Kinrooi

Start openbaar onderzoek batterijpark

Gepubliceerd op  vr 08 dec 2023
GIGA Storage Belgium diende een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de aanleg van Blue Marlin, een batterijpark van 300 MW in Kinrooi. Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 8 december 2023 tot en met zaterdag 6 januari 2024.

Op donderdag 28 september organiseerde GIGA Storage Belgium een infomarkt over het project Blue Marlin in Kinrooi. Het project werd voorgesteld aan de hand van infopanelen en buurtbewoners konden vragen stellen.

Op vrijdag 13 oktober diende GIGA Storage Belgium een omgevingsvergunningsaanvraag in bij de gemeente Kinrooi. In dat dossier stelden ze enkele kleine fouten vast en werd de aanvraag ingetrokken. Ze hebben de plannen vervolgens aangepast waar nodig en een nieuwe aanvraag ingediend. Op woensdag 6 december verklaarde de gemeente Kinrooi het dossier volledig en ontvankelijk. Nu kan het openbaar onderzoek starten.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen de omgevingsvergunningsaanvraag inkijken in het gemeentehuis van Kinrooi of via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend via het omgevingsloket of per brief, verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi. Dat kan nog tot en met zaterdag 6 januari 2024.

Meer informatie?

Op www.giga-storage.be/projecten vindt u steeds de laatste informatie over het project Blue Marlin in Kinrooi. Bij vragen of opmerkingen kan u Giga Storage contacteren via omwonenden@giga-storage.be. Om op de hoogte te blijven kan u zich daar ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief.