Gemeente Gemeente Kinrooi

Slopen van eengezinswoning met bijgebouw en herbouwen tot kantoorruimte - Enkestraat 36

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021031812

Dirk Pouls en Rachel Voorjans hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het slopen van een eengezinswoning met bijgebouw en het herbouwen tot kantoorruimte aan Enkestraat 36, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 1158C.

Het openbaar onderzoek loopt van 25-03-2021 tot en met 23-04-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).