Gemeente Gemeente Kinrooi

Signalisatievergunning voor werken

Indien u als aannemer of particulier werken uitvoert die een invloed hebben op het verkeer of op het openbaar domein, bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Vaak moeten er ook extra voorzieningen komen voor zwakke weggebruikers of omleidingen. 

Een signalisatievergunning voor werken moet minstens 10 werkdagen op voorhand aangevraagd worden bij de dienst ruimte. De aanvrager dient zelf voor de signalisatie te zorgen.

Hoe aanvragen

Vul het formulier bij de downloads in en verstuur het samen met een signalisatieplan minstens 10 werkdagen op voorhand naar technischedienst@kinrooi.be.