Gemeente Gemeente Kinrooi

Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad opereert onder de vlag van het OCMW en meer bepaald onder de seniorenconsulent en heeft volgende doelstellingen:

  • op eigen initiatief en op verzoek van de gemeente- en OCMW-raad voorstellen doen en/of adviezen te geven aan het beleid over alle zaken die senioren aanbelangen.
  • inspraak van de senioren te stimuleren
  • ondersteunen van informatieve en ontspannende activiteiten voor levenslang leren.
  • de samenwerking te bevorderen tussen alle seniorenverenigingen van Kinrooi

 

Samenstelling