Gemeente Gemeente Kinrooi

Seizoensarbeiders in coronatijden

Gepubliceerd op  do 15 apr 2021
Het hoogseizoen voor de landbouw komt stilaan weer op gang. Veel land- en tuinbouwers doen ook dit jaar weer een beroep op seizoenarbeiders om alle werkzaamheden tot een goed einde te brengen. Omwille van corona komt daar iets meer bij kijken dan anders...
De betrokken land- en tuinbouwers zijn doorgaans goed op de hoogte van te volgen regelgeving. Maar zij die door het bos de bomen niet meer zien, zetten we de voornaamste richtlijnen even achter elkaar:
 
- De aankomst van de seizoenarbeiders dient gemeld te worden bij dienst vreemdelingenzaken in het gemeentehuis. Voor deze melding heeft men de identiteitskaart van de betrokkene(n) en een werkgeversattest nodig. Voor de praktische afhandeling neemt men best contact via vreemdelingen@kinrooi.be.
 
- Komen de seizoenarbeiders naar België vanuit een land of een regio die in het reisadvies van FOD Buitenlandse Zaken als een oranje of rode zone is aangeduid? Dan moeten deze seizoenarbeiders zich bij aankomst laten testen op Covid-19. In afwachting van het resultaat gaan ze in quarantaine. Bij een positief resultaat moet de seizoenarbeider in isolement gaan. Bij een negatief resultaat dient de seizoenarbeider zich op dag 7 opnieuw te laten testen. Voor de praktische organisatie neemt men best contact met de bedrijfsarts of de huisarts.

- De werkgever kan op regelmatige basis de temperatuur nemen van de seizoenarbeiders zodat bij een verhoogde temperatuur meteen een arts naar keuze geraadpleegd kan worden.
 
- Seizoenarbeiders worden in steeds dezelfde groep van maximaal 10 personen tewerkgesteld. Als één van de arbeiders in de groep een sterk verhoogde temperatuur heeft of duidelijke tekenen van besmetting vertoont, moet de werkgever - in afwachting van het resultaat van de Covid-test - de volledige groep afzonderen.
 
Tot slot geven we nog even mee dat de seizoenarbeiders zich buiten het bedrijf ook dienen te houden aan de geldende maatregelen ter bescherming tegen het coronavirus. Als de taal een barrière is om dat duidelijk te maken, kan 
 
Mogelijk is de taal een barrière? Dan kan u deze pagina met meertalige informatie zeker helpen.