Gemeente Gemeente Kinrooi

Samenwerking DAGG

DAGG is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). OCMW Kinrooi heeft in dat verband een samenwerkingsovereenkomst met Integra om psychologische hulp aan te bieden aan volwassen. De verwijzing gebeurt via de maatschappelijk werker van de sociale dienst waar je ook terecht kan voor meer informatie.

Hoe aanvragen

Neem contact op met een maatschappelijk werker. Die zal je inlichten en/of adviezen geven waarmee je op weg kan. Voor specifieke problemen kan je doorverwezen worden naar andere diensten.