Gemeente Gemeente Kinrooi

Route2school vanaf 30 september

Gepubliceerd op  wo 25 sep 2019
Op maandag 30 september start Route2school in de gemeente Kinrooi. Via dit project wil de gemeente in samenwerking met alle scholen een grondige analyse maken van het verplaatsingsgedrag van en naar de scholen. Leerlingen en ouders worden vriendelijk verzocht om deel te nemen.

Niet alleen leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie zijn betrokken in dit online project.
Via Route2School krijgt men de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden. Men kan zelfs foto’s opladen bij de meldingen. Die zijn cruciaal om de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt te maken. Ook kan men mee nadenken over eventuele oplossingen. Het uiteindelijk doel is om samen op zoek te gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren.

Langs deze weg wil het gemeentebestuur dan ook een warme oproep doen om deel te nemen aan Route2school in Kinrooi. Van 30 september 2019 tot en met 10 november 2019 moet er zoveel mogelijk data verzameld worden.

In een volgende stap volgt een grondige analyse van deze gegevens. Die worden dan besproken met de politie en met de scholen. De resultaten van het project zullen uiteindelijk meegedeeld worden, zodat iedereen ziet welke stappen Kinrooi zal ondernemen om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren.

Voor meer info over het project, surf naar www.route2school.be