Gemeente Gemeente Kinrooi

Retributie nutsvoorzieningen

Vanaf 2019 tot en met 2024 wordt een retributie geheven op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.