Gemeente Gemeente Kinrooi

Renteloos renovatiekrediet

Gepubliceerd op  ma 18 okt 2021
Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement het renteloze renovatiekrediet aanvragen. Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en dat binnen de vijf jaar aanzienlijk verbetert, zal bij het hypothecair krediet ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten.

Het renovatiekrediet is renteloos aangezien de interesten automatisch een keer per jaar door het VEKA worden terugbetaald. Verschillende  kredietmaatschappijen bieden dit krediet aan.

Om in aanmerking te komen voor het renteloze renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning.  Aanvullend en samen met het hoofdkrediet kan u een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eensgezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een transitie van label D, E of F naar label A of B.

Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie, of sloop- en heropbouw van de woning. 

Hoeveel kan ik lenen?

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting.

Meer info en voorwaarden vindt u op https://www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet