Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren van uitbreiding woning, garage en terreinverharding - Putstraatje 10

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021034728

Daisy Cleijne en Vital Damiaens hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren van het uitbreiden van de woning en de garage en het regulariseren van de terreinverharding aan Putstraatje 10, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie A, perceel 846L.

Het openbaar onderzoek loopt van 22-04-2021 tot en met 21-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).