Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren van terreinaanlegwerken en reliëfwijzigingen - Maasstraat 69, 71 en 73

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022130469

C.H.P. Forschelen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren van terreinaanlegwerken en reliëfwijzigingen aan Maasstraat 69A, 69B, 71A, 71B, 73A en 73B, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie A, nrs. 1366G, 1366K, 1366L, 1366M, 1366A, 1366C en 1366E.

Het openbaar onderzoek loopt van 02-03-2023 tot en met 31-03-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).