Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren van terreinaanlegwerken en gevelwijzigingen - Leuerbroek 2048

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022172843

John van der Wee en V.D.W. FOOD BVBA hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren van terreinaanlegwerken en gevelwijzigingen aan Leuerbroek 2048, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie C, nr. 576M2.

Het openbaar onderzoek loopt van 26-01-2023 tot en met 24-02-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).