Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren van overkapping - Oud Kevelaer 7

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021100499

Gerry van de Port heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren van een overkapping aan de achterzijde van de woning aan Oud Kevelaer 7, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, nr. 547M.

Het openbaar onderzoek loopt van 16-07-2021 tot en met 14-08-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).