Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren van ontbossing - Sevensstraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020160113

De heer J. Teuwen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren van een ontbossing aan een terrein gelegen achter Sevensstraat 26, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie A, perceel 96S.

Het openbaar onderzoek loopt van 30-12-2020 tot en met 28-01-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).