Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren van bestaande constructies en omvormen van kippenstal tot geitenstal - Hofstraat 3B

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020129082

De heer B. Engelen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren van de bestaande constructies en het omvormen van de kippenstal tot een stal voor melkgeiten aan Hofstraat 3B, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie C, perceel 568A, 569C, 570A, 573C, 574D, 574E, 575M, 794A, 794B en 794C.

Het openbaar onderzoek loopt van 20-11-2020 tot en met 19-12-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).