Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren van terreinaanleg en bijgebouw - Breeërsteenweg 377

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023017278

Evelyne Bakkers en Rita Baens hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren van terreinaanleg en het plaatsen van een bijgebouw aan Breeërsteenweg 377, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie B, nrs. 194L, 194K, 194M en 194H.

Het openbaar onderzoek loopt van 09-03-2023 tot en met 07-04-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).