Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren van 3 woningen in kasteelhoeve - Kasteelstraat 19

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021040125

Caroline Frantzen, Emile Frantzen, Johannes Jansen, Michel Meulders en Yvonne Thijssen hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren van drie woningen in de kasteelhoeve aan Kasteelstraat 19, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie C, nrs. 702M, 702N en 702R.

Het openbaar onderzoek loopt van 10-06-2021 tot en met 09-07-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).