Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren en uitbreiden van woning - Dikke Linde 5A

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021130963

Dirk Leenders en Femke Willems hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren en uitbreiden van een bestaand woonhuis met tuinberging aan Dikke Linde 5A, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, nr. 897G.

Het openbaar onderzoek loopt van 09-09-2021 tot en met 08-10-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).