Gemeente Gemeente Kinrooi

Agenda's, besluitenlijsten en verslagen interne en externe organen

Een lokaal bestuur is decretaal verplicht om diverse documenten digitaal aan te bieden.

In het kader van de publicatieplicht en de actieve openbaarheid van bestuur is er voor diverse gemeentelijke en OCMW-beleidsorganen een externe raadpleegmodule. U kan deze ook  terugvinden op de pagina van het desbetreffend beleidsorgaan, samen met de oudere verslagen. 

Een verzoek tot openbaarheid kan ingediend worden per mail naar marijke.clerx@kinrooi.be. Opmerkingen over een besluit van het bestuur kunnen hier ingediend worden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Voor andere instanties (politieraad, zoneraad van de brandweerzone) is er een link naar hun eigen website voorzien waar zij aan de publicatieplicht voldoen.