Gemeente Gemeente Kinrooi

Publicatieplicht van het lokaal bestuur

Een lokaal bestuur is decretaal verplicht om diverse documenten digitaal aan te bieden. In het kader van de publicatieplicht en de actieve openbaarheid van bestuur bieden we, in afwachting van een nieuwe externe module, momenteel documenten aan van: