Gemeente Gemeente Kinrooi

Project Massenhoven-Van Eyck (Elia Asset NV)

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020043074

Elia Asset NV, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, heeft een aanvraag ingediend voor het versterken van het Belgische elektriciteitsnet in de provincies Antwerpen en Limburg door het vervangen van bestaande geleiders en het plaatsen van extra draadstel. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Elia Asset NV.

Op 16-10-2020 werd er een wijzigingsverzoek ingediend, waardoor er een tweede openbaar onderzoek loopt van 04-11-2020 tot en met 03-12-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag met bijlagen ter inzage bij de dienst omgeving in het gemeentehuis. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. De aanvraag kan ook digitaal worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).